ÁSZF

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1., Cg.01-09-287318, adószám: 25754249-2-43) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül határozott meg.

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.

A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne Szolgáltatótól, levelet írhat a levelek@mikulasiroda.hu e-mail címre.

Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.

Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

1. Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: SAFE WHITE OFFICE Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A Szolgáltató elérhetősége: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

A Szolgáltató postacíme: 1525 Budapest, Pf.:90.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: levelek@mikulasiroda.hu

Adószáma: 25754249-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-287318

 

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11721002-21251036

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-105626/2016.

2. Hatályba lépő rendelkezések:

2.1 Jelen ÁSZF a 2016. szeptember 20. napján hatályba lépett ÁSZF módosítása, mely 2017. szeptember 4. napjától lép hatályba – ezzel egyidejűleg a 2016. szeptember 20. napján hatályba lépett ÁSZF visszavonásra kerül, így hatályát veszti – és visszavonásig hatályos.

A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

3. Szolgáltatások:

3.1 A szolgáltatások köre:

  • Száncsengő levélcsomag – S-es csomag, mely tartalmazza a borítékot, valamint a levélpapírt a 100% örömgarancia mellett. Emellett a meglepetés vagy a testvérkedvezmény közül lehet választani. A csomag ára: 2490,- Ft.
  • Mikulás levélcsomag – M-es csomag, mely az S-es csomag tartalmán felül tartalmaz egy dedikált Mikulásfotót, valamint egy oklevelet. A csomag ára: 3490,- Ft.
  • Légy jó levélcsomag – XL-es levélcsomag, mely a fentieken túl egy ajándékot is tartalmaz. A csomag ára: 4990,- Ft.

A csomagok ára az áfát tartalmazza.

2017.11.24. 18:00 és 2017.11.30. 18:00 óra között leadott rendelések esetén:

  • Száncsengő levélcsomag – S-es csomag, mely tartalmazza a borítékot, valamint a levélpapírt a 100% örömgarancia mellett. Emellett a meglepetés vagy a testvérkedvezmény közül lehet választani. A csomag ára: 3490,- Ft.
  • Mikulás levélcsomag – M-es csomag, mely az S-es csomag tartalmán felül tartalmaz egy dedikált Mikulásfotót, valamint egy oklevelet. A csomag ára: 4490,- Ft.
  • Légy jó levélcsomag – XL-es levélcsomag, mely a fentieken túl egy ajándékot is tartalmaz. A csomag ára: 5990,- Ft.

A csomagok ára az áfát tartalmazza.

3.2 A Szolgáltatások ára abban az esetben változik, ha a Megrendelő külföldre kéri a csomag szállítását. Ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: posta) által érvényes és hatályos, a posta honlapján fellelhető kézbesítési díjjal növekszik a csomag ára.

3.3 A szolgáltatások kizárólag gyermekek számára rendelhetők.

3.4 A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg. A szolgáltatásokhoz tartozó árak minden esetben forintban értendőek és a mindenkor hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti áfát tartalmazzák.

4. Rendelés menete

4.1 A kezdőoldalon a Megrendelés menüpont alatt lehet a rendelési adatokat kitölteni. A Megrendelő kizárólag nagykorú lehet. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával igazolja, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.

4.2 Először a kívánt levélcsomagot kell kiválasztani, majd meg kell adni, hogy a levélcsomagot hány gyermeknek kívánja a Megrendelő elküldeni. A megadott lehetőségek közül ki lehet választani a megrendelni kívánt levélpapír mintáját. A következő pontban a megajándékozni kívánt gyermekről kell néhány adatot megadni: neme, vezeték- és keresztneve, születési dátuma, szeme színe, haja színe, legjobb barátjának neve, valamint meg kell nevezni azon ajándékot, amit Mikulásra biztosan meg fog kapni. Ezt követi a gyermek postacímének a megadása, melyhez az alábbi adatok szükségesek: irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó. Mindezek után meg kell adni a számlázási címet ugyanezekkel az adatokkal, kiegészítve a számlázási névvel. Következő pontban a Megrendelő adatainak rögzítése következik, név, e-mail cím és telefonszám megadásával. Ezt követően lehet kiválasztani a fizetési módot, valamint az esetleges kedvezményt. A megrendelés véglegesítése az ÁSZF elfogadásával zárul.

4.3 A véglegesítést követően lehet az adott szolgáltatást fizetni a visszaigazolás és a díjbekérő megküldését követően. A fizetés módja az alábbi lehet: bankkártyával, valamint átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 11721002-21251036, melyet a OTP Bank Nyrt. vezet. A díjbekérő sorszámát, valamint a gyermek nevét minden esetben kötelező feltüntetni a közlemény rovatban, ennek elmaradása esetén a Szolgáltatónak a megrendelést nem áll módjában teljesíteni, az összeget visszautalja a Megrendelő részére. A rendelést 3 napon belül ki kell egyenlítenie a Megrendelőnek.

4.4 A Szolgáltató a megrendelést követően 48 órán belül köteles a megrendelést visszaigazolni.

4.5 Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.6 A rendelés a határideje a tárgyév szeptember 1. napjától a tárgyév november 23. éjfél.

2017.11.24. és 2017.11.30 18:00 óra között beérkezett rendeléseket a Szolgáltató akkor teljesíti, ha azok 2017.11.30. 18:00 óráig kifizetésre kerültek. Az ezt követően beérkezett rendeléseket nem áll a Szolgáltató módjában teljesíteni, a Megrendelő által kifizetett összeget a Szolgáltató visszautalja arra a bankszámlaszámra, melyről az utalás érkezett. Mindez azért szükséges, mert a Szolgáltató a leveleket a tárgyév novemberének 23. napjától kezdi küldeni, így az a tárgyév decemberének 5. napjáig megérkezik a címzett részére.

4.7 A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azon hibák miatt, ami abból származik, hogy a Megrendelő a megrendelési lapot nem megfelelő adatokkal töltötte ki.

5. Csomagküldés

5.1 Utánvétes csomagküldésre nincs lehetőség.

5.2 A vételár kiegyenlítését követően a választott csomagnak megfelelő összeg fenti bankszámlán történő jóváírást követően legkésőbb tárgyév december 5. éjfélig küldjük a kiválasztott 3.1. pontban szereplő csomagot.

6. Fizetési módok

6.1 Előre utalás: Amennyiben a megrendelés elkészült a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt a fizetendő összegről és a banki adatokról. Az összeg a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követő hétfői vagy csütörtöki napon kerül a csomag küldésre. Átutalással a Megrendelő az alábbi bankszámlaszámra utalva tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget: 11721002-21251036, melyet az OTP Bank Nyrt. vezet.

6.2 Bankkártya: A weboldalon követendő utasítások teljesítésével.

6.3 A megrendelés rendezésére minden esetben 3 nap áll rendelkezésére a Megrendelőnek.

6.4 A díjbekérő sorszámát, valamint a gyermek nevét minden esetben kötelező feltüntetni a közlemény rovatban, ennek elmaradása esetén a Szolgáltatónak a megrendelést nem áll módjában teljesíteni, az összeget visszautalja a Megrendelő részére.

7. Átvételi lehetőség, szállítás

7.1 A megrendeléseket (kiszállításokat) a Szolgáltató kizárólag GLS futárszolgálattal tudja teljesíteni.

7.2 A Megrendelő a csomagokat személyesen tudja átvenni az általa megadott címen. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, akkor helyette a címen tartózkodó meghatalmazottja is átveheti a levélküldeményt. Meghatalmazott hiányában a Megrendelő helyettes átvevője veheti át a csomagot, aki nem más, mint a) a címzett 14. életévét betöltött, a polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója, vagy b) a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy.

7.3 Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

7.4 A szállítási költséget az egyes csomagárak magukban foglalják. A csomag átvételére személyesen is van lehetőség, azonban a csomagár változatlan marad.

7.5 A Szolgáltató – eltérő megállapodásnak hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb tárgyév december 5. napján éjfélig köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a csomagot. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

7.6 A Szolgáltató egyszeri kézbesítést kísérel meg, azt követően felár ellenében lehet a megrendelést átvenni.

8. Elállás joga

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől írásban. Elállás esetén a csomagot vissza kell küldeni a Szolgáltató részére hiánytalanul és bontatlanul.

8.2 Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  • a Megrendelő a csomagot felbontotta, az egyedi matricát megsértette (felbontás, eltávolítás, megsértés).

9. Panaszkezelés

9.1 Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

9.2 Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

10. Technikai korlátok

10.1 A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. Adatvédelem:

11.1 Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.

11.2 Az adatvédelmi nyilvántartási szám az alábbi: NAIH-105626/2016.

11.3 Az adatokat harmadik személy részére kizárólag a megrendelés teljesítése céljából adhatjuk át (pl. futárszolgálat esetén).

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

12.2 A honlapon (http://www.mikulasiroda.hu/, tárhely szolgáltató: www.web-server.hu) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben a SAFE WHITE OFFICE Kft., mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.

12.3 A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.

12.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.